Om projektet

Projektet syftar till att informera lärare om möjligheten att använda öppna data som en del av sin undervisning. Öppna data kan relateras till flera av skolans ämnen, där elever exempelvis kan göra egna analyser, använda olika visualiseringsverktyg eller använda tillgängliggjort bildmaterial.

Merparten av innehållet på bloggen skrevs hösten 2015, när Projekt fick stöd från Vinnova. För en översikt av materialet som togs fram, se summeringsinlägget och vår PDF med introduktionsmatieral till projektet.

Projektet Öppna data i skolan drivs av Marie Gustafsson Friberger genom Good Measure. Även Simon Winter från Infontology bidrog med inlägg.